Dấu hiệu bệnh túi thừa đại tràng

Túi thừa đại tràng là bệnh gì?

Túi thừa đại tràng là bệnh gì?

Túi thừa đại tràng là tình trạng bệnh lý hay gặp nhưng ít được chú ý, tần suất mắc bệnh tăng dần theo tuổi, đặc biệt ở các nước phát triển khoảng 50% dân số ở độ tuổi 60 và hầu hết ở độ tuổi trên 80 mắc bệnh. Ở Việt Nam tuy chưa có thống kê đầy đủ song tỷ lệ mắc cũng không nhỏ, điều