Thực phẩm cho người ung thư đại tràng

Dinh dưỡng dành cho người bị ung thư đại tràng

Dinh dưỡng dành cho người bị ung thư đại tràng

Trong chăm sóc người bị ung thư nói chung thì hai vấn đề quan trọng được nhấn mạnh là về tinh thần và thể chất. Trong việc việc chăm sóc về thể chất thì ngoài thuốc còn cần chú ý tới vấn đề dinh dưỡng, mà chủ yếu là thông qua nguồn thức ăn để bồi dưỡng cho cơ thể. Khi mắc bệnh ung thư, khối ung thư