Tìm hiểu bệnh ung thư đại tràng

Tổng quan về ung thư đại tràng và trực tràng

Tổng quan về ung thư đại tràng và trực tràng

Ung thư ruột cuối là một thuật ngữ chung cho bệnh ung thư bắt đầu ở ruột già. Tùy thuộc vào nơi ung thư bắt đầu, ung thư ruột cuối đôi khi được gọi là ung thư đại tràng hoặc ung thư trực tràng. Các triệu chứng của ung thư ruột cuối bao gồm máu trong phân, không giải thích được sự thay đổi thói quen đi

Triệu chứng bệnh ung thư đại tràng

Triệu chứng bệnh ung thư đại tràng

Các triệu chứng ban đầu cho bệnh ung thư đại tràng không có gì là đặc hiệu và các triệu chứng đó không gây ra vấn đề hay biến chứng mang tính chất cấp tính nghiêm trọng. Điều rất quan trọng là phải nhận thức được điều gì là bình thường đối với bạn từ đó để bạn có thể nhận ra những thay đổi

Giai đoạn của ung thư đại tràng

Giai đoạn của ung thư đại tràng

Có 2 hệ thống điểm cho các ung thư đại tràng đang được sử dụng. Bài viết này này cho bạn về việc làm thế nào ung thư ruột được tổ chức bằng cách sử dụng hệ thống điểm Dukes. 1. Giai đoạn của ung thư đại tràng Các giai đoạn của một ung thư được đánh giá qua các thông tin là khối ung thư đó đã